Redakční rada

Předseda:

Doc. Ing. Čestmír Serafín, Dr. Ing-Paed IGIP, Univerzita Palackého, Olomouc, ČR

Členové:

Prof. dr hab. Waldemar Furmanek, Uniwersytet Rzeszowski, PL

Prof. Ing. Tomáš Kozík, DrSc., Universita Konstantina Filozofa, Nitra, SR

Prof. PaedDr. Jozef Pavelka, CSc., Prešovská univerzita, Prešov, SR

Prof. Ing. Rozmarín Dubovská, DrSc., Univerzita Hradec Králové, ČR

prof. PaedDr. Alena Hašková, CSc. (UKF Nitra)

Doc. PaedDr. Jiří Kropáč, CSc., Univerzita Palackého, Olomouc, ČR

Doc. PaedDr. Jarmila Honzíková Ph.D., Západočeská univerzita, Plzeň, ČR

Doc. PhDr. Miroslav Chráska, Ph.D., Univerzita Palackého, Olomouc, ČR

Doc. PhDr. Milan Klement, Ph.D., Univerzita Palackého, Olomouc, ČR

Doc. Ing. Berta Rychlíková, CSc., Ostravská Univerzita, ČR

Doz. Dr. habil. Christa Dietrich, Martin-Luther-Universität, Halle, SRN

doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D. (MU Brno)

doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D. (UHK Hradec K.)

doc. PaedDr. Gabriel Bánesz, PhD. (UKF Nitra)

Dr hab. prof. UR Wojciech Walat, Uniwersytet Rzeszowski, PL

PaedDr. PhDr. Jiří Dostál, Ph.D., Univerzita Palackého, Olomouc, ČR

Mgr. Martin Havelka, Ph.D., Univerzita Palackého, Olomouc, ČR

PhDr. Jaroslav Zukerstein, Ph.D., Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem