Trendy ve vzdělávání

Časopis Trendy ve vzdělávání (Trends in Education) je recenzovaným vědecko-odborným časopisem, který se zaměřuje na publikování výsledků výzkumných šetření, teoretických studií a odborných prací, které byly prezentovány na stejnojmenné mezinárodní konferenci. Publikovány jsou články českých i zahraničních autorů v anglickém, českém, slovenském, německém a polském jazyce. Časopis vznikl v roce 2008, je nezávislý a má periodicitu 1x ročně.

Všechny články jsou recenzovány minimálně dvěma nezávislými recenzenty. Články jsou posuzovány recenzenty z jiných pracovišť, než pocházejí autoři článků.

Název a sídlo vydavatele:

Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, Katedra technické a informační výchovy, Olomouc


ISSN 1805-8949